Čtvrtek, 18 dubna, 2024
DomůNovinkyVSHosting: podívejte se do zákulisí jednoho z nejmodernějších datacenter

VSHosting: podívejte se do zákulisí jednoho z nejmodernějších datacenter

Data jsou jedním s nejdůležitějších a nejvíce chráněných aktiv, kterými firmy disponují. Vzhledem k bezpečnosti, dostatečnému zázemí, potřebné odbornosti a komplexnosti služeb klienti stále častěji svěřují své bohatství – v podobě dat – do rukou datových center. Proto musí špičkové datacentrum splňovat řadu bezpečnostně technologických aspektů. Jaké to jsou se dozvíte níže nebo na videu, kde můžete nahlédnout do útrob jednoho z největších datacenter v ČR.

Datové centrum ServerPark je postaveno jako nedobytná pevnost s několika bezpečnostními zónami, vysokým plotem s ostnatým drátem a kamerovým systémem. Obvodové zdi jsou tvořeny patnáct centimetrů tlustými železobetonovými stěnami, všechny dveře jsou bezpečnostní a pancéřové. Stropy, podlahy i zdi jsou navíc protkány větším množstvím železobetonové výztuže pro vyšší odolnost před atmosférickou elektřinou.

Pro bezpečnost datového centra je bezesporu podstatná lokalita. Společnost VSHosting věnovala výběru vhodného pozemku pro své datacentrum ServerPark více než rok. Jako nejvhodnější nakonec zvolila průmyslovou oblast v pražské Hostivaři. Jedná se o lokalitu s dostupností velkého množství elektrické energie a páteřních optických sítí většiny operátorů, nehrozí zde záplavy ani jiná rizika z okolních budov (jelikož zde prakticky žádné jiné budou nejsou). Do datacentra jsou přivedeny tři vlastní optické trasy, takže tzv. fibercut neohrozí provoz.

Dvě stavebně a požárně oddělené nezávislé trafostanice, které jsou pro maximální bezpečnost umístěny mimo budovu datacentra, umožňují řídit provozní riziko až na samotnou dodávku vysokého napětí. Tři motorgenerátory, všechny o výkonu 750 kW při maximálním 75% zatížení s nezávislými a oddělenými přívody do budovy, odpovídají požadavku pro provoz bez omezení. Při výpadku proudu z veřejné sítě přebírají plný provoz do 30 vteřin, po které udržují napájení datacentra včetně chlazení UPS. Pro maximální provoz jsou generátory záměrně od dvou různých výrobců a s různými motory. Režim provozu generátorů je 2N+1, přičemž minimální požadavek Tier IV jsou 2N (Tier IV je technologický standard, který dokládá maximální zabezpečení datacentra s dostupností 99,99 % Datacentra certifikovaná Tier IV jsou plně redundantní, co se týká elektrických okruhů, chlazení a sítě a jejich architektura odolá i nejvážnějším technickým incidentům, aniž by byla jakkoli ovlivněna dostupnost klientských serverů).

Nejkritičtější částí ServerParku jsou rozvodny, které jsou plně automatizovány a dokáží se poprat až se třemi poruchami souběžně bez vlivu na provoz datacentra. Veškeré prvky v rozvodnách jsou v minimální redundanci 2N, některé dokonce ve 2N+1. Jako jedno z mála datacenter ServerPark navíc udržuje skladem všechny silové prvky.

Další nezbytnou součástí jsou UPS (zdroje nepřetržitého napájení), které udržují v chodu servery i chlazení v případě výpadku elektrického napájení do doby, než naběhnou generátory. UPS jsou dimenzovány na minimálně 30 minut (aktuálně udržují energii na více než jednu hodinu). UPS jsou provozovány dokonce v režimu 2N+2 a výrazně překračují požadavky stanovené certifikací Tier IV. Každá UPS disponuje třemi vlastními sadami baterií.

Nutností datacenter je dostatečné chlazení. ServerPark disponuje dvěma nezávislými strojovnami, které jsou provozovány v režimu 2N. Datový sál tedy chladí dvojnásobný počet klimatizačních jednotek, než je nutné pro základní provoz. Chlazení datacentra včetně kompresorů je navíc zálohováno vlastním systémem UPS, což je český unikát. Každá klimatizační jednotka je napájena ze dvou nezávislých napájecích větví s automatickým přepnutím. Datacentrum používá dlouhodobě ověřenou a spolehlivou technologii chlazení s efektivní regulací pomocí invertoru.

V datovém sále není prakticky žádná jiná než IT technologie. Je to prostor s nejvyšším možným zabezpečením, servisní technici při údržbě například chlazení nemusí do prostoru datového sálu vůbec přistupovat. Servery jsou napájeny ze dvou zdrojů. Na datovém sále můžeme vidět i bomby s automatickým hašením.

Veškerá důležitá technologie ServerParku je provozována dle požadavku Tier IV a některé klíčové části požadavky Tier IV dokonce přesahují. Navzdory tomu ServerPark certifikací Tier IV nedisponuje, jelikož ji považuje za nadbytečný časový i finanční náklad, raději prostředky investovali do lepší technologie. V tomto ohledu však ServerPark není výjimkou, svá datacentra se rozhodl necertifikovat Tier IV například Amazon. Na druhé straně ServerPark nesplňuje například požadavek Tier IV, aby bylo datové centrum umístěno v bezletové zóně, což je v Praze prakticky nereálný požadavek. Pokud tedy nechcete datacentrum stavět například na Pražském hradě nebo několika dalších místech.

Mirek Kočí
Mirek Kočí
Šéfredaktor serveru Světaplikací.cz. Dříve psal pro ExtraHardware.cz a Deník.cz, nyní občas přispívá do tištěných časopisů Týden a Faktor S. Ve volném čase se věnuje rodině, sportu a youtuberingu.
Další články

Nejčtenější

Poslední komentáře